Nasze produkty

Apteka-KLIF

System Apteka-KLIF sprawdził się w swoim działaniu na przestrzeni 9 lat. Dał się poznać jako niezwykle stabilne i wszechstronne narzędzie, a przy tym proste do opanowania i tanie we wdrożeniu i eksploatacji. Program ten pracuje obecnie w 50 aptekach na terenie całego kraju.

Zapraszam do kontaktów z nami, chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, z których możecie Państwo skorzystać w celu zoptymalizowania kosztów związanych z lekami. Na życzenie klientów prowadzimy prezentacje naszego systemu w celu lepszego poznania produktu przed ewentualnym zakupem.

Opis programu dla aptek lecznictwa zamkniętego

Program Apteka-KLIF jest aplikacją wyposażoną w tekstowy ekran użytkownika, pracującą na stacjach roboczych z systemem MS, PC-DOS lub na Windows w oknie DOS. Bazy danych, które są używane to BtrieveŽ (baza dołączana standardowo do pakietu Novell NetWareŽ), lub komercyjna baza danych Pervasive.SQL ver. 7.0 lub nowsza. Aplikacja pracuje w trybie klient-server co zapewnia duże bezpieczeństwo danych nawet w przypadkach awarii stacji roboczej. Wymagania co do stacji roboczej są niewielkie wystarcza jedynie 4MB RAM i procesor 486. Program działa w trybie chronionym stąd nie jest wymagana specjalna konfiguracja pamięci podstawowej, gdyż wykorzystuje on całą dostępną pamięć. Aplikacja może wymieniać dane z innymi systemami szpitalnymi przy pomocy plików tekstowych w formacie SGML i HL7. Komunikacja z firmami zewnętrznymi (dostawcami leków) odbywa się przy pomocy dyskietek w standardzie "DATA FARM" lub "FARMA 94" z numeracją IMS BAZYL.

System daje się dostosować do każdych warunków pracy aptek szpitalnych. Umożliwia wykonywanie niezbędnych czynności potrzebnych do funkcjonowania apteki, obwarowanych przepisami prawnymi z zakresu obrotu towarowego i obrotu lekiem jak też może być dostosowany do wymogów księgowych danej placówki.

Poniższy tekst w sposób skrótowy traktuje terminy użyte w programie i funkcje jakie można wykonać w systemie:
 • Wystawianie dokumentów przychodowych i rozchodowych:
  • PZ - przyjęcie towaru na stan na podstawie rachunku od dostawcy
  • PW - przyjęcie wewnętrzne towaru np. zwrot od odbiorcy
  • RW - rozchód towaru na oddziały szpitala
  • PL - przerób laboratoryjny
  • WM - wymiana między-apteczna
  • DA - przychód darów
  • RD - rozchód darów
 • Wczytywanie dokumentów przychodowych za pomocą dyskietek lub innego nośnika danych.
 • Prowadzenie asortymentu apteki indywidualnie lub w oparciu o asortyment Bazyl firmy IMS.
  • automatyczne przenoszenie pól typu nazwa, postać dawka, PKWiU, ATC, EAN do kartoteki z bazy Bazyl
  • możliwość kopiowania zaznaczonej kartoteki leku
  • możliwość wykorzystania wielu pól słownikowych w trakcie tworzenia kartoteki
 • Oddzielna ewidencja magazynowa darów.
 • Tworzenie zamówień do dostawcy z możliwością powiązania asortymentu z dostawcą.
 • Sporządzanie zestawień o charakterze informacyjnym:
  • asortyment wydany na oddział szczegółowy bądź w rozbiciu na grupy
  • wykaz odbiorców określonego asortymentu
  • kartoteka przychodowo rozchodowa poszczególnych serii leku itp.
  • możliwość śledzenia rozchodów ze względu na: oddział - pacjenta - lekarza
  • możliwość wyliczenia i wydruku przychodów i rozchodów dowolnie zaznaczonej listy leków
  • rozchody i przychody wszystkich leków w okresie z możliwością wydruku na drukarkę bądź do pliku tekstowego
 • Sporządzanie zestawień dla księgowości:
  • bilansu miesiąca (stan na początek miesiąca - przychody i rozchody - stan na koniec miesiąca)
  • wydruk stanu magazynu na dowolny dzień wstecznie
  • zestawienia wszystkich dokumentów przychodowych i rozchodowych
  • wydruk stanu magazynowego z możliwością podziału na asortyment lub uszczegółowienie wydruku do serii leku
  • asortymentowe zestawienie obrotów z odbiorcami
  • zestawienie zbiorcze rozchodów leków do odbiorców
  • zestawienie obrotów z dostawcami
  • zestawienie obrotów z odbiorcami
  • możliwość wyliczenia w jednym zestawieniu sum poszczególnych rodzajów dokumentów i stanu magazynu na dany moment
 • Receptura:
  • deklarowanie stałych leków recepturowych i sporządzanie zapasów tych leków
  • możliwość wyceny przerobu laboratoryjnego wynikającego z zaokrągleń w wycenie substancji użytej na wytworzenie leku recepturowego
 • Informacyjne:
  • grupowanie leków według: typów, cech, ATC
  • śledzenie dat ważności
  • sporządzanie oferty dla odbiorców
  • wykaz odbiorców określonego asortymentu lub leku
  • śledzenia kartoteki przychodowo-rozchodowej leku i serii leku i dostawy
  • wydruki leków psychotropowych i narkotyków wg obowiązujących wzorów
  • zestawienie rozchodów dowolnie wybranych leków
  • sporządzanie rozchodów leków wg cech
 • Dzielenia asortymentu na magazyny z możliwością rozdzielania wydań.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji za pomocą programu:
  • wydruk arkuszy spisowych
  • wprowadzenie stanów po spisie
  • rozliczenie kompensat serii leków z wydrukiem
  • wydruk różnic magazynowych z wydrukami kompensat
  • wydruk rozliczenia inwentaryzacji
 • Przetargi publiczne:
  • wyliczenie zapotrzebowania na określony okres:
   • wg PKWiU
   • wg ATC
   • wg nazw międzynarodowych
   • wg grup towarów
   • dowolnie wybrane
  • możliwość wyliczenia zapotrzebowania w jednostkach podawczych
  • możliwość wprowadzenia ofert przetargowych i wycena
  • informacje na bieżąco o realizacji dostaw:
   • kontrola cen przetargowych
   • bieżąca informacja o stopniu wykorzystania przetargu
  • grupowanie leków wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień wprowadzony rozporządzeniem nr 2151/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) i wycena pakietów wg kursu EUR
  • w wielu zestawieniach i w wielu opcjach jest możliwość wygenerowania plików, które w sposób prosty mogą być dołączane do tworzonych przez szpitale specyfikacji przetargowych

Program posiada przyjazne dla użytkownika środowisko pracy. Dla wszystkich operacji dostępnych dla użytkownika w danej chwili, są umieszczone krótkie podpowiedzi na ekranie. W każdym miejscu programu zachowany jest standard obsługi (klawisze kluczowe zawsze oznaczają taką samą czynność - np.: "F10" zawsze oznacza wyjście).

Standaryzacja, opis dostępnych funkcji na ekranie, intuicyjne nazewnictwo sprawia, iż opanowanie programu nie nastręcza trudności osobom, które nie miały kontaktu z informatyką.

Najważniejszą jednak cechą programu jest niezawodność działania. Sprawia to, że może on funkcjonować bez bezpośredniego nadzoru informatycznego, a służby serwisowe KLIF zapewnią sprawną pomoc w najodleglejszych zakątkach naszego kraju. Dzieje się już tak w przypadku ponad 50 lokalizacjach.