Nasze produkty

Diagnostyka-KLIF

Oprogramowanie powstało w wyniku zapotrzebowania na szczegółowe rozliczenie usług świadczonych pacjentom w Laboratoriach Diagnostycznych. System pozwala na rejestrację wszystkich zdarzeń związanych z pacjentem zgłaszającym się do środka badań diagnostycznych, a to z kolei poprzez sprawne gromadzenie danych umożliwia szczegółową obróbkę i analizę pozyskanych informacji. System w znakomity sposób umożliwia szybkie i sprawne generowanie raportów, a na ich podstawie faktur niezbędnych do sprawnego rozliczenia kontraktów z płatnikami usług diagnostycznych i laboratoryjnych.

Za stosowaniem systemu w ww. placówkach przemawiają następujące czynniki:
 • Brak bariery sprzętowej - może być zainstalowany na najprostszych komputerach PC z procesorami typu 80386, 80486 z pamięcią powyżej 4MB RAM i systemem operacyjnym MS-DOS, PC-DOS, Windows.
 • Niski koszt eksploatacji - aplikacja pracuje na stabilnych i bezobsługowych bazach danych jak Btrieve, TopSpeed, Pervasive, co nie wymaga szczególnych zabiegów ze strony serwisu informatycznego. Wspaniałym przykładem na potwierdzenie jest fakt, że stworzone przez nas podobne oprogramowanie dla przychodni lekarskich i aptek lecznictwa zamkniętego, pracuje w ponad 30-tu jednostkach Ministerstwa Sprawiedliwości na terenie całego kraju bez bezpośredniej obsługi informatycznej od przeszło siedmiu lat.
 • Prostota obsługi i niski koszt zakupu oprogramowania i wdrożenia - bazując na wieloletnich doświadczeniach zdobytych w sektorze służby zdrowia, udało nam się opracować sposób obsługi programu nie nastręczający problemów użytkownikowi. Na ekranie monitora wyświetlane są czytelne komunikaty. Obsługujący widzi wszystkie dostępne opcje wraz z podpowiedziami jakich klawiszy musi użyć, aby wykonać daną czynność. Dodatkowo do każdej podświetlonej funkcji wyświetlają się podpowiedzi, bądź opisy.
 • Obsługa RUM - system jest zgodny z już pracującymi w Polsce Rejestrami Usług Medycznych. Pracę systemu Diagnostyka-KLIF można wyobrazić sobie jako zminiaturyzowane biuro RUM oparte na rejestracji w systemie. Na podstawie zgromadzonych danych z kuponów, można generować wszelkie raporty według życzenia obsługującego.
 • Elastyczność systemu - możliwość zastosowania wszelakiego typu dokumentów bądź nośników informacji umożliwiających identyfikację pacjenta w systemie. Istnieje możliwość identyfikacji jednego pacjenta i rejestrowania usług związanych z nim w rozbiciu na wielu refundatorów jego usług, jakich może on posiadać (Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Pracy, Firma Ubezpieczeniowa, itp. w zakresie do 999 refundatorów) i może być rozpoznawany w systemie na podstawie wydawanych przez te organy dokumentów. Elastyczność systemu nie ogranicza się jedynie do identyfikacji i refundacji. Definiować można wiele parametrów takich jak:
  • świadczenia zdrowotne wraz z wyceną,
  • słowniki gmin, - miast, - województw,
  • słowniki instytucji współpracujących; szpitale, laboratoria, sanatoria,
  • słowniki refundatorów, płatników,
  • o słowniki usług,
  • słowniki kontraktów,
  • inne.
 • Poufność danych - dostęp do danych zabezpieczony został poprzez definiowanie użytkowników systemu i nadawanie im praw do poszczególnych danych zawartych w systemie.
 • Łatwość przenoszenia danych - dane zawarte w systemie nie dają się przenosić i odszyfrowywać poza systemem. Dla zapewnienia pełni praw do własnych danych najwyższy poziom uprawnień pozwala na eksport danych do formatu DBF, który jest najbardziej uniwersalnym i najbardziej rozpowszechnionym formatem danych dającym się obrabiać we wszelkich arkuszach kalkulacyjnych i nie tylko.

Szczególną uwagę Państwa pragniemy zwrócić na następujące funkcje programu, które sprawiają iż funkcjonalność programu i walory użytkowe stawiają nasz produkt ponad konkurencyjnymi wyrobami:

 • Kontrakty - jednostka świadcząca usługi medyczne może zawierać wiele kontraktów z płatnikami na usługi dla określonej populacji. Może to być płatnik publiczny w postaci Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Opieki Zdrowotnej bądź płatnika komercyjnego, który kontraktuje usługi medyczne np.: dla swoich pracowników i ich rodzin. System umożliwia zdefiniowanie kontraktu w zależności od potrzeb na konkretne usługi i bądź grupy usług w rozbiciu na opłatę i dopłatę w podziale procentowym lub kwotowym pomiędzy nimi.
 • Rozliczenia personelu - personel świadczący usługi może być rozliczany ze świadczonych usług. Możliwe jest generowanie szczegółowych wykazów przyjęć z rozbiciem na usługi i kwoty opłat i dopłat. System pozwala definiować cenniki usług świadczonych przez personel z uwzględnieniem prowizji za usługę w postaci kwotowej lub procentowej. Rozliczenie personelu medycznego podlega również rozliczeniom kontraktowym, jeśli kwoty z cennika personelu są różne od kwot kontraktowych, to istnieje możliwość rozliczania personelu wg kontraktu z płatnikiem.
 • Rozliczenia finansowe - system pozwala na szczegółową ewidencję dokumentów finansowych typu faktura, rachunek, paragon, wystawianych podczas rejestracji usług dla klientów placówki. Dokumenty zawierają odpowiednie dla deklarowanych płatników pacjenta rozliczenia gotówkowe lub odroczone wg kontraktów. W przypadku rozliczeń gotówkowych możliwe jest rozliczenie kasy ze względu na osoby fakturujące usługi. W przypadku płatności odroczonych następuje rozliczenie z firmami na koniec okresu rozliczeniowego wg warunków zawartych w kontrakcie. Rozliczenie z płatnikiem może być generowane w postaci faktury szczegółowej za usługi bądź w postaci zbiorczej z załącznikiem szczegółowym do faktury.
 • Harmonogram przyjęć pacjentów - oprogramowanie Diagnostyka-KLIF wspomaga proces rejestracji pacjentów. Jest to niezwykle istotna funkcja pozwalająca na sprawne zarządzanie harmonogramem pracy personelu i przyjęciami pacjentów na dany termin z dowolnym wyprzedzeniem. Zawarte tu są cenne funkcje organizacyjne typu: urlopy, nieobecności personelu, grupowanie personelu wg wolnych terminów, specjalności, przenoszenie wizyt, zwalnianie, rezerwacja i usuwanie terminów.
 • Rozliczenia i zestawienia specjalne - system pozwala gromadzić niezbędne dane dla płatników ogólnopolskich, którzy zawierają porozumienia z większymi i cieszącymi się dobrą sławą centrami medycznymi w danych regionach na usługi dla swoich podopiecznych. Są to Centra medyczne typu: Centrum Medyczne LUX-MED, Centrum Medyczne DAMIANA, Centrum Medyczne MEDICOVER.

Wszystkie opisywane powyżej funkcje programu Diagnostyka - KLIF sprawiają, że nie ma on sobie równych na rynku oprogramowania dla tego typu placówek. Jest to produkt, w którym największy nacisk został położony na dostarczenie najcenniejszych informacji dla osób zarządzających procesami gospodarczymi z jednoczesnym usprawnieniem obsługi klienta zgłaszającego się po usługę medyczną jak i klienta instytucjonalnego zgłaszającego się po rozliczenia kontraktu. Bardzo sprawne obsługa klienta i przejrzyste rozliczenie kontraktu z płatnikami sprawia, że zastosowanie systemu Diagnostyka - KLIF w znacznym stopniu wpływa na podniesienie standardu obsługi klienta, co z kolei pozytywnie wpływa na wizerunek firmy użytkującej to oprogramowanie.