Nasze produkty

Program do Elektronicznej wymiany danych KL-EWD

W bieżącym roku następuje proces otwierania formatów wymiany danych pomiędzy Świadczeniodawcami a NFZ. Niezrozumiałym jest fakt jednoczesnego zniesienia darmowych modułów służących do sprawozdawczości. Bardzo źle się dzieje, że nieustabilizowany system informatyczny w NFZ zostaje pozbawiony modułu sprawozdawczego po stronie przychodni. Świadczeniodawcy są zmuszeni zdecydować i to w połowie roku o zakupie systemu, który pozwoli na kontynuowanie rozpoczętych w danym roku rozliczeń z NFZ-em. Takie zasady wypaczają jakąkolwiek zasadę równości traktowania podmiotów. Pierwotnie postrzegaliśmy naszą rolę, rolę takich firm jak KLIF Sp. z o.o. jako dostawców programów służących do prowadzenia przychodni, wykraczających poza zakres sprawozdawczości do NFZ. Jednak w sytuacji jaka ma miejsce w chwili obecnej nie pozostaje nam nic innego jak zapełnić lukę po systemach sprawozdawczych jakimi były KS-SWD i Pakiet Świadczeniodawcy. Jest to niezwykle trudne ze względu na dominację firm przez lata reklamowanych przez NFZ. Jednak mamy nadzieję, że nasze produkty obronią się jakością wykonania i funkcjonalnością. Wysiłek jaki wkładamy w dopracowanie naszych produktów przekłada się na komfort ich użytkowania.

Program KL-EWD już został przetestowany w przychodniach jako moduł dostarczany z programem przychodnia KLIF, służący do generowania raportów statystycznych, rozliczeniowych szablonów rachunków i rachunków refundacyjnych. W bieżącym roku rozpoczęliśmy rozbudowę o kolejne funkcje takie jak:

  • prowadzenie listy aktywnej pacjentów,
  • rejestrowanie usług specjalistycznych i POZ
  • rejestrowanie skierowań do specjalistów
  • zupełnianie i generowanie załącznika nr 4
  • prowadzenie kolejki oczekujących
  • prowadzenie słowników takich jak: usługi medyczne, personel medyczny, instytucje medyczne, specjalności medyczne, miasta, gminy, klasyfikacja ICD - 10

Program oprócz podstawowej funkcjonalności jaką jest rozliczanie kontraktów z NFZ będzie rozszerzony o możliwość wystawiania recept. Program może pracować jako produkt sieciowy bez konieczności stosowania komercyjnych baz danych. W dalszej części rozwoju oprogramowania przewiduje się automatyczne aktualizacje systemu poprzez internet. Wersja testowa oprogramowania dostępna jest od maja 2007.