Nasze produkty

System zarządzania przychodnią KLIF

Program "System ZP KLIF" został stworzony z myślą maksymalnego usprawnienia pracy w przychodni lekarza rodzinnego. Umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji ewidencji pacjentów, usług, praco wyników przychodni, oraz tworzenia różnych zestawień wymaganych przez NFZ, GUS oraz na potrzeby własne.

Program System ZP KLIF powstawał na bazie wieloletnich doświadczeń w budowie systemów informatycznych do pracy w lecznictwie i farmacji. Oprogramowanie pracuje na darmowych, sprawdzonych bazach danych (PostgreSQL, Firebird) w Środowisku Windows (najlepiej XP i wyżej).

Zapewnieniu bezpieczeństwa danych służy rejestracja użytkowników programu oraz kontrola ich uprawnień do wykonywania określonych czynności. Wszyscy użytkownicy programu rozpoznawani są na podstawie loginu i hasła.

W trakcie tworzenia sytemu położono duży nacisk na łatwość obsługi i minimalizację ilości pojawiających się okien. Funkcjonalność systemu jest strukturalnie zbliżona do wersji dosowej Przychodni KLIF.

Program umożliwia:
 • prowadzenie ewidencji pacjentów (wraz z przynależnością do NFZ, deklaracji), personelu medycznego i instytucji świadczących usługi medyczne,
 • wyszukiwanie pacjentów wg nazwisk, numerów PESEL,
 • rejestrację pacjentów do dowolnego lekarza na dowolny dzień,
 • przeglądanie historii wizyt,
 • przechowywanie stałych danych medycznych pacjenta,
 • tworzenie i drukowanie listy pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza na dany dzień,
 • wprowadzanie i drukowanie danych medycznych (skierowania, recepty, zwolnienia, ZUS ZLA)
 • łatwy i prosty dostęp do danych medycznych pacjenta przez osoby uprawnione,
 • zdefiniowanie grup dyspanseryjnych oraz rejestr stałych informacji medycznych i umieszczenie w nich pacjenta w trakcie wypisywania danych medycznych pacjenta (system na podstawie podanego ICD10 sam proponuje wpisanie pacjenta do stosownej grupy),
 • prowadzenie dziennego rejestru przyjętych pacjentów,
 • nadawanie pracownikom przychodni szczegółowych uprawnień do poszczególnych funkcji programu,
 • sporządzanie zestawień takich jak:
  • zestawienie kosztów leczenia chorób wg ICD10,
  • zestawienie usług medycznych wykonanych przez lekarzy,
  • zestawienie usług medycznych wykonanych przez instytucje medyczne,
  • zestawienie zleceń danego lekarza,
  • zestawienia wymagane przez NFZ,
  • listy pozytywne pacjentów,
  • listy negatywne, itd.
Rozpatrując system pod względem funkcjonalności można wskazać następujące główne funkcje:
 • Możliwość pracy na pojedynczym komputerze, w lokalnej sieci komputerów oraz w sieciach rozległych (obsługa oddalonych filii),
 • Technologia pracy w sieci "klient-serwer",
 • Przejrzystość oraz prosty interfejs graficzny użytkownika - nastawiony jest na ergonomię, co w konsekwencji powoduje bardzo szybką pracę z programem. Intuicyjna instalacja,
 • Sprawne zarządzanie przychodnią - system umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu,
 • Program umożliwia migrację danych z programu "Przychodnia Klif",
 • Rozliczanie kontraktów z NFZ,
 • Wymiana danych z NFZ, oraz rozliczanie usług w formie elektronicznej (on-line program pozwala na bezpośrednią komunikację z NFZ w formacie XML.)
  • import umów i aneksów z NFZ,
  • lista deklaracji POZ, historia deklaracji,
  • eksport listy POZ,
  • komunikat zwrotny wyników weryfikacji deklaracji POZ,
  • komunikat zwrotny rozliczenia deklaracji POZ (w tym szablon rachunku),
  • komunikat o poradach lekarskich udzielonych w ramach POZ,
  • potwierdzenie danych o poradach lekarskich udzielonych w ramach POZ,
  • zestawienie zbiorcze do listy POZ (świadczenia udzielone w ramach POZ),
  • rachunki refundacyjne na podstawie szablonów rachunków,
  • raport statystyczny (świadczenia ambulatoryjne),
  • raport rozliczeniowy do raportu statystycznego (rozliczenie świadczeń ambulatoryjnych),
  • wystawianie rachunków ręcznie, oraz na podstawie szablonów wystawionych przez NFZ,
  • prowadzenie i export listy oczekujących,
  • prowadzenie i export raportów zbiorczych,
  • analizy - monitorowanie wykonania kontraktu,
 • Proste opisywanie i dokumentowanie wizyty, umożliwia łatwe i szybkie gromadzenie dokumentacji medycznej,
 • Wystawianie i wydruk recept lekarskich, (druk na gotowej recepcie, drukowanie danych recepty na czystej kartce - możliwość zarządzania wystawionymi receptami), zleceń, zwolnień, skierowań (do szpitala, na badania, do specjalisty, na transport sanitarny),
 • Wbudowany słownik leków BAZYL (zawierający ok. 140 000 pozycji),
 • Indywidualne słowniki leków podręcznych lekarzy, oraz stałych leków dla pacjentów umożliwiające sprawne wypisywanie recept i powtórzeń leków.
 • Podręczny słownik opisów wizyt - znacznie ogranicza czas wpisywania np. bilansów, patronaży,
 • Słowniki ICD10, oraz ICD9, NFZ,
 • Obsługa bazy pacjentów i deklaracji,
 • Ciągle rozwijane słowniki krajów i instytucji europejskich potrzebne przy rozliczaniu pacjenta z UE,
 • Definiowanie słowników świadczeń zdrowotnych będących podstawą rozliczeń finansowych;
 • Kolejki oczekujących w pełni zintegrowane z rejestracją wizyt,
 • Wbudowana kontrola poprawności wprowadzanych danych,
 • Centralny system aktualizacji umożliwia pobieranie aktualizacji bezpośrednio z serwera Klif.