Nasze produkty

Przychodnia internetowa-KLIF

Schemat poglądowy rozmieszczenia modułów funkcjonalnych systemu Przychodnia Internetowa KLIF:

schemat


System informatyczny do obsługi rejestracji pacjentów i ewidencji usług medycznych jest aplikacją sieciową utworzoną w technologii J2EE. W warstwie bazy danych został wykorzystany serwer PostgreSQL. Warstwa logiki biznesowej wykorzystuje komponenty EJB. Warstwa prezentacji została zrealizowana w oparciu o bibliotekę SWT. Część webowa aplikacji bazuje na technologii JSP oraz szkielecie Struts. Jako serwer aplikacji został użyty serwer JBoss. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom system jest wydajny, stabilny i skalowalny. Aplikacja wykorzystuje niezbędne technologie zabezpieczające prywatność dokonywanych transmisji. Zastosowano między innymi system autoryzacji użytkowników oparty o Java Authentication and Authorization Service oraz protokół SSL. System posiada otwartą architekturę dzięki czemu możliwa jest jego dalsza rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności.

Ogólne cechy systemu:
  • graficzny interfejs użytkownika
  • zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu do poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu oraz rozbudowaną konfigurację zakresu uprawnień dla każdego użytkownika mającą odzwierciedlenie w strukturze głównego okna aplikacji (dostęp do określonych funkcji systemu jest dostosowywany dynamicznie dla każdego użytkownika)
  • funkcja obsługi wielu lokalizacji przychodni (każdy wpis harmonogramu, termin wizyty oraz zarejestrowana usługa są związane z konkretną lokalizacją)
  • centralna baza danych, wspólna dla wszystkich lokalizacji, zapewniająca odzwierciedlenie wprowadzonych zmian oraz dostęp do aktualnych, spójnych danych na wszystkich stanowiskach
  • możliwość zainicjowania bazy danych danymi wcześniej zgromadzonymi przez przychodnię
  • możliwość gromadzenia niezbędnych informacji do generowania zdefiniowanych załączników elektronicznych i zestawień
  • możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi (np. wsparcie dla standardu HL7)
  • zintegrowany system rejestracji internetowej on-line dla pacjenta
  • możliwość rozbudowy o dalsze moduły (architektura otwarta)